Behörighet

Vi som behörigt våtrumsföretag är utbildade av byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt byggkeramikrådets branchregler för våtrum, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Vi som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.